25/09/2021

Невероятни факти – Бягащата Луна

Покажи на други

Знаехте ли, че астрономите са пресметнали, че всяка година луната се отдалечава от земята с около 4 сантиметра.

Погледнато в перспектива това означава, че за 10 години тя ще се отдалечи от нас с 40 сантиметра. В следващите 100 години ще е с цели 4 метра по-далеч от нас, а след 1000 години метрите ще са 40. След 10 000 години, Луната ще е с 400 метра по-далеч от земята, а след 100 000 години ще са 4 километра. След 1 милион години (което звучи много, но във вселената, това е доста кратък отрязък от време) Луната ще бъде с 40 километра по-далеч от нас, а след 10 милиона години ще са вече 400. 100 милиона години по-късно Луната вече ще бъде на цели 4 хиляди километра от Земята и така нататък.
Интересно е да се знае, че колкото по-далеч отива от нас, толкова по-слабо става и гравитационното привличане на земята, което означава, че най-вероятно тези 4 сантиметра годишно ще бъдат доста повече годишно в бъдещето.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *